תנאי שימוש

תנאים כלליים

אתר "קל נופש" הינו אתר אינטרנט המספק מידע ומכירת שירותי ומוצרי תיירות בארץ ובחו"ל כגון: נופשים, טיולים, טיסות שכר, הזמנת מלונות וחבילות נופש. האתר הינו בבעלות קל שירותי נופש ותיירות בע"מ בלבד (להלן: "קל" או "קל נופש"). שירותי ומוצרי התיירות המוצעים על-ידי קל באתר, מוצעים לציבור בהתאם לתנאים הכלליים המפורטים להלן והזמנת הנוסע מהווה את הסכמתו לתנאים אלה.


מחירי השירותים

מחירי השירותים המוצעים ע"י קל הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספקי השירותים השונים בארץ ובחו"ל. תיתכן עליה של מחירי השירותים ללא הודעה מוקדמת. עליית המחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, אלא אם שולם מלוא התשלום בגינן. יתכנו מצבים בהם מחיר המוצר ישתנה מספר פעמים ביום, בהתאם למספר המקומות שהוקצבו למבצע/מחיר ובהתאם לסמיכות רכישת השירותים למועד הטיסה או השהיה במלון. לקל שמורה הזכות לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת.


הגבלת אחריות

קל אינה מתחייבת ששירותי המערכת יינתנו כסדרם או יתקיימו ללא תקלות, לרבות תקלות בתוכנה או בקווי תקשורת בהם עושה קל שימוש.
קל אינה אחראית לכך שהשרת שבאמצעותו עובדת המערכת, יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים העלולים לפגוע במחשב האישי ו/או השרת של המשתמש, בזמן שנכנס למערכת או מבצע הזמנה במערכת.
קל רשאית באופן בלעדי להפסיק/להגביל/למנוע בכל שלב את גישת המזמין לאתר, כולו או חלקו.


שיפוי

המזמין מתחייב לשפות ולפצות את קל או מי מטעמה בגין כל תביעה של צדדים שלישיים אשר תיגרם לקל כתוצאה משימוש המזמין באתר.


מידע ותמונות באתר

האתר כולל מידע מטעם קל וכן מידע מטעם צדדים שלישיים עליהם לקל אין פיקוח. קל אינה בודקת את מהימנות המידע המתקבל מצדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל אי-התאמה, הטעיה או טעות הכלולים במידע.
התמונות המופיעות באתר נועדות להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים בין מראה המוצרים כמופיע בתמונות באתר לבין מראה המוצרים במציאות.


תנאים נוספים

התנאים הכללים של ספקי חבילות הנופש ו/או הטיסות ו/או בתי המלון ו/או חברות השכרת רכב יחולו על המזמין בנוסף לתנאים הכלליים שבאתר קל ולא יגרעו מהם. במקרה של סתירה בין התנאים הכללים באתר קל לבין התנאים הכללים של ספקי שרותי התיירות, יחולו על המזמין תנאי ספק שרותי התיירות..


בעלות ושמירה על זכויות

לקל נופש זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של קל נופש.


קישורים

האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. קל נופש מספקת קישורים אלה לנוחות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם ולחוקיותם.

הצטרפו לקהילה
קבלו מבצעים חמים ישירות למייל