תקנון מבצע Dream card" " 2017

  • קל נופש תעניק, ללקוחות שסגרו חופשה בארץ, תו קנייה דיגיטלי  "dream card" של קבוצת FOX בשווי 250 ₪.
  • תו הקנייה הדיגיטלי יינתן ללקוחות שיזמינו חופשה בישראל בסכום הגבוה מ 2,000 ₪ או חופשה בחו"ל בסכום הגבוה מ 1,750$, וכל זאת במלונות ויעדים נבחרים בלבד.
  • הזמנות יבוצעו על בסיס מקום פנוי למלונות ויעדים בהסדר בלבד ובכל מקרה לא יינתנו כפל מבצעים והנחות.
  • תו הקנייה הדיגיטלי ישלח ללקוח במייל כ 2 ימי עסקים לאחר ביצוע ההזמנה וזאת בתנאי שכל סכום ההזמנה שולם במלואו.
  • במידה והלקוח יבטל את ההזמנה ותו הקנייה הדיגיטלי כבר נשלח אליו, הוא יחויב בנוסף לדמי הביטול הנהוגים בקל נופש ולפי חוק הגנת הצרכן, בסכום תו הקנייה הדיגיטלי העומד על 250 ₪.
  • תקנון מבצע זה ותקנון ותנאי מימוש תו הקנייה הדיגיטאלי מופיעים באתר קל נופש בכתובת www.kal.co.il. בנוסף תנאי מימוש התו יצורפו למייל יחד עם הקוד הדיגיטאלי. 
  • מימוש תו הקניה הדיגיטאלי הנו בכפוף לתנאי המימוש המפורסמים באתר קל נופש. לא ניתן לממש את התו במבצעים והנחות ואינו כולל הטבות מועדון.
  • מלאי מינימלי של תווי  הקנייה הדיגיטליים הינו 200 יחידות.
  • קל נופש רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
  • ט.ל.ח

 

תקנון תנאי שימוש תווי קניה דיגיטאלים
DREAM CARD קבוצת פוקס
תנאי המימוש של תו הקניה הנם כדלהלן:
 מימוש תו הקניה יבוצע על ידי הצגת הטלפון הנייד עם ההודעה שנשלחה למקבל התו בה מופיע הקוד הדיגיטאלי , לחלופין, על ידי הצגת ההודעה עם הקוד הדיגיטאלי שנשלחה למקבל התו במייל/קבלה )להלן: "ההודעה"(.
 ניתן לממש את תו הקניה ב- 10 הרשתות הבאות: FOX , FOX HOME, AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, LALINE, MANGO, MARCHA BALLERINA ,BILLABONG, AERIE, CHARLES & KEITH , THE CHILDREN'S PLACE.
 מימוש התו יהיה עד לסכום הערך הנקוב בהודעה )"הערך הנקוב"(. במקרה של מימוש חלקי של תו הקניה יש לשמור על הקוד לצורך המשך מימוש עד לגובה הערך הנקוב.
 מועד הנפקת התו הנו מועד שליחת ההודעה על ידי פוקס. התו יהיה ניתן למימוש לתקופה של 5 שנים מיום שליחת ההודעה על ידי פוקס.
 תו שהקוד שלו מתחיל בספרות 12345678 : לא תקף במבצעים והנחות, לא ניתן למימוש במקביל להטבות ומבצעי מועדון.
 תו הקניה לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.
 לא ניתן לרכוש באמצעות תו הקניה כרטיס מתנה ו/או כל שובר/תו/כרטיס אחר.
 לא ניתן לממש את תו הקניה בחנויות עודפים ו/או לרכוש פרטי עודפים.
 לא ניתן יהיה לשחזר קוד דיגיטאלי שאבד ו/או נמחק מכל סיבה שהיא. פוקס לא תהיה אחראית במקרה של אובדן ו/או מחיקת קוד דיגיטאלי כאמור.
 החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של טענה לפיה נעשה שימוש בקוד הדיגיטלי שלא על ידי מקבל הקוד ו/או בטענה של גניבת הקוד ו/או כל טענה אחרת בעניין זה. לבירור יתרה בכרטיס
atcher?service=gc_brand_login&brandID=https://www.praxellpayroll.com/Portal/disp0840840&lng=he
 במקרה של סתירה בין הוראות סעיף זה להוראות הדין החל יחול הדין החל.

פוקס ויזל בע"מ
19540 \ 639 \ 64

הצטרפו לקהילה
קבלו מבצעים חמים ישירות למייל