תקנון (תנאי) הזמנה באתר

אודות קל נופש

קל נופש הינה חברת התיירות הותיקה בישראל. חברת קל נופש הינו שם מסחרי בו משתמשת חברת- "קל שרותי נופש ותיירות בע"מ" , מספק עוסק מורשה- 510357460. משרדי החברה הראשיים נמצאים בחרוב החשמונאים 121 תל אביב. בעמוד צור קשר באתר תוכלו למצוא את פרטי הקשר המלאים של חברתנו.

צור קשר

היתרונות של קל נופש

אתר קל נופש בכתובת www.kal.co.il הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע על שרותי תיירות המשווקים באמצעות קל שרותי נופש ותיירות בע"מ (להלן: "קל נופש" וכן "האתר") וכן מאפשר הזמנת שירותים אלה (בתי מלון, טיסות פנים, הסעות וכיוצ"ב) באמצעות האתר. הזמנה שבוצעה באמצעות האתר, הינה הזמנה לכל דבר, המחייבת את המזמין מרגע ביצועה, בכפוף לתנאי ההזמנה ולתנאי הביטול שיפורטו להלן. המזמין הינו האחראי הבלעדי לתוכן ההזמנה, כפי שבוצעה על-ידו, ויודגש: פרטי ההזמנה, כפי שמולאו על-ידי המזמין, יועברו לביצוע לבית המלון או לספק/י שרותי תיירות אחרים שהוזמנו כמות שהם, ללא בדיקת מרכיבי ההזמנה על-ידי הסוכן של קל נופש. חלק מתוכן האתר מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.


התקנון

כל הרוכש שירותים באמצעות האתר מאשר ומתחייב כי קרא את תקנון זה של האתר והינו מסכים להוראותיו.
כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ישראכרט, ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, אמריקן אקספרס ודיינרס קלאב. ההזמנה באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באמצעות האתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי.


פרטי רוכש השירותים וההזמנה

בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, יידרש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים וכן את פרטי ההזמנה. קל נופש ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה לא תהא אחראית לטעות שבוצעה על-ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה ככלל, ובפרט טעויות בהזמנת שמות הנוסעים לרבות טעות בבחירת המלון, חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המזמין דרך האתר. קל נופש לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי ההזמנה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין להזמין שירותים באמצעות האתר.


ביצוע הזמנה

ביצוע הזמנה יעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי ההזמנה ובאמצעות כרטיס אשראי, כאמור. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי, יקבל המזמין הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את קבלת הזמנתו. אישור קבלת ההזמנה אינו מהווה אישור ההזמנה וזה יינתן בנפרד. לא יתקבל אישור בתוך 12 שעות עבודה, תחשב ההזמנה כבלתי-מאושרת. הזמנה תהא שלמה ומאושרת רק לאחר שהמזמין קיבל הודעת מערכת המאשרת את ההזמנה, לרבות נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה.
ההזמנה אשר בוצעה ע"י הלקוח עוברת לאישור ספקי השירות בארץ או בחו"ל (תלוי במה שמוזמן). בהזמנת חופשה בישראל, האישור מספק השירות מתקבל באופן מידיי ע"י המערכת, ועל כן אישור ההזמנה ללקוח וחיוב כרטיס האשראי מתבצעים מידית, וההזמנה הינה סופית ומלאה. בהזמנת חופשה בחו"ל, ההזמנה מחייבת אישור ספק השירות. הליך האישור אורך כ-72 שעות ואינו מיידי, ועל כן ההזמנה אינה סופית עד לקבלת אישור סופי מספק השירות. אישור זה מתקבל עד 72 שעות מרגע ביצוע ההזמנה, ועל כן כרטיס האשראי של הלקוח לא מחוייב עד לרגע אישור ההזמנה הסופי. האישור הסופי לכשיתקבל, ידווח ללקוח ע"י מרכז ההזמנות של קל.


תנאי תשלום

לנוחותך, עומדות לרשותך מספר אפשרויות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי: תשלום באתר: תוכל למלא את פרטי כרטיס האשראי הנדרשים בטופס התשלום באתר ולשגר אלינו את ההזמנה ופרטי התשלום. האתר שלנו מאובטח ופרטיך שמורים עמנו לשימוש בלעדי להזמנותיך. הקלדת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם באה להקל עליך לסיים הזמנתך בדרך קלה ומהירה. החיוב מתבצע אוטומטית ברגע ההזמנה אל מול חברת האשראי. לאחר קבלת אישור כאמור, ישלח אליך טופס הזמנה הכולל את פרטי העסקה . קבלה אודות התשלום תישלח אלייך לכתובת המייל שהזנת באתר ולאחר מכן ע"י סוכן קל נופש.
התשלום מתבצע בשקלים, על פי שער המחאות גבוה במועד החיוב. בתיירות פנים החיוב בשקלים בלבד.. בתיירות יוצאת ניתן לבצע את התשלום עד שלושה תשלומים צמודי דולר תנאי לביצוע ההזמנה הוא חתימתך על טופס פרטי ההזמנה ותנאיה שישלח אליך בפקס ויוחזר על-ידך חתום למשרדי קל .בתיירות פנים – עד ארבעה תשלומים שקליים שווים ללא ריבית. התשלום עבור ההזמנה יבוצע ע"י מבצע ההזמנה, אף אם אינו בין הנוסעים. היה ומבצע ההזמנה אינו בין הנוסעים, ימסור את פרטיו האישיים בנוסף לפרטי הנוסעים. תנאי לאישור הרכישה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה עליה התחייב הרוכש.


תנאי שינוי וביטול

המזמין רשאי לבטל הזמנה שבוצעה באמצעות האתר בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן. ביטול שייעשה בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, ובלבד שנותרו 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני המועד בו אמור השרות להינתן, יחייב את המזמין בדמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ לצרכן, לפי הנמוך מביניהם. ביטול שייעשה לאחר 14 יום או ביטול החל בתוך 7 ימים ופחות לפני מועד הקבלת השרות, יחויב בדמי ביטול של לילה אחד מערך ההזמנה הכולל. בהזמנת טיסות, מרגע אישור הטיסה, ביטולה כרוך לרוב בדמי ביטול מלאים, אלא באם ספק הטיסה ציין אחרת. ביטול הזמנה אינו יכול להתבצע באתר קל אלא חייב להיות אל מול מרכז ההזמנות.
אורח שביצע הזמנה למלון ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, יחויב בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.
מצ"ב כלינק חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 - לחץ כאן
מצ"ב כלינק חוק הגנת הצרכן - לחץ כאן


תנאים מיוחדים

 • קל נופש תהא זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות המתפרסמים באתר בכל עת.
 • המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. באילת המחירים אינם כוללים מע"מ.  מחירי השירותים בחו"ל הנם במטבע זר.
 • במקום בו נקובים המחירים בדולרים  או ביורו יחושב התשלום על פי שער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.על פי שער העברות והמחאות גבוה.
 • השעה המקובלת לכניסה לחדרים בבתי מלון הינה השעה 15:00. פינוי החדרים הינו בדרך כלל עד השעה 11:00 ביום העזיבה. אורח המבקש לבצע עזיבה מאוחרת, יוכל לעשות זאת בתיאום עם צוות המלון בלבד. אישור בקשה כאמור נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המלון (וכרוכה לעיתים בתוספת תשלום למלון).
 • אם הזמנת חדר ל-3 או 4 אנשים, קרוב לודאי שיצרפו לחדר הזוגי מיטות מתקפלות נוספות (או שיש בו ספה נפתחת). בחדרים הזוגיים יש לרוב מיטות נפרדות ולא מיטה זוגית כפולה. אין אפשרות להבטיח את סוג המיטות מראש.
 • בכל הקשור לאירוח במלון, יחשב כתינוק מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשתים עשרה שנים – הכל לפי מועד הכניסה למלון/מועד קבלת השרות.
 • אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד, השוהה  עם הילדים/נוער בכל תקופת השהות.
 • מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. קל נופש אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים, וכל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות.
 • האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים בו ו/או השרות במלון הינם באחריות המלון או נותן השירותים. אין לקל נופש אפשרות להבטיח מראש דרישה למיקום חדר (קומה, דלת מקשרת, כיוון וכו'). קבלת חדרים הינה על-פי המצאי הקיים והפנוי בשעת הגעת האורחים בפועל למלון.
 • במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין, תדאג קל נופש להעביר את הבקשה לספק, אולם לא תהא מצדה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב כי בקשתו תקוים.
 • קל נופש לא תהא אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים במלון או בסביבתו ובלבד שמסרה כל מידע שהיה ברשותה אודות מטרד זה.
 • אורח המתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 נדרש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (שאם לא כן, עלול המלון לא לשמור חדר עבורו).
 • במקרה של רישום יתר במלון (תפוסה מלאה), רשאי המלון להעבירך למלון אחר ברמה דומה.
 • לידיעתך, בטיסות פנים - חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה שעה וחצי לפני מועד הטיסה, וזאת מטעמי בטחון ועל מנת להשלים את סידור היציאה. עליך להתייצב בדלפק הטיסה כשבידך תעודת זהות ישראלית או דרכון בתוקף.
 • בהזמנה הכוללת טיסה, טיסה, חובה ליידע את קל נופש על הריון.
 • ההזמנה תבוצע על-פי נתונים שציין המזמין בהזמנתו. קל נופש לא תהא אחראית לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות  טעות בהקלדת פרטי נוסע וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המזמין דרך האתר.
 • קל נופש תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר וכן ביצוע הזמנה כלשהי, אם לדעתה מסר המשתמש פרטים שגויים או כוזבים במתכוון, או אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד המחזיקים בידם תעודת זהות. הזמנת חופשה לתושבי חוץ בעלי אזרחות זרה, הינה במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים למועד ההזמנה.
 • כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, על-פי חוקי מדינת ישראל ובבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד.
 • לטסים לחו"ל, באחריות הנוסעים לבדוק כי בידם דרכונים התקפים לשישה חודשים לפחות מרגע יציאתם מהארץ, וכן עליהם לבדוק באם יש להם צורך בויזה למדינת היעד אליה הם טסים.
 • רישום נוסעים בהזמנות בחו"ל, אנו ממליצים להעתיק אחד לאחד את שמות הנוסעים כפי שמופיעים בדרכוניהם. 


הגבלת אחריות

קל נופש הינה סוכנות נסיעות הפועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השרותים השונים (כגון, בתי מלון, ספקי טיסות, אוטובוסים, סוכני נסיעות בארץ ובחו"ל וכיוצ"ב). השירותים המוצעים באתר מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. קל נופש אינה אחראית לתקלות הנגרמות עקב ביצוע לקוי של השירותים המסופקים על-ידי ספקי השירותים או עקב גורמים שאינם תלויים בה או בספק, כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכו'.


יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם קל נופש בטל' 03-5685530_ או לתמיכה באמצעות מייל internet@kal.co.il או בפקס 03-5623777
שעות פעילות המשרד הראשי:
בימים א-ה בין השעות 08:30 ועד 18:00, ובימים שישי וערבי חג בין השעות 08:30 ועד 13:00. ביטולי הזמנה ייעשו לפקס או למייל הנ"ל.

הצטרפו לקהילה
קבלו מבצעים חמים ישירות למייל